O naší společnosti

Společnost ROLOFOL a.s. je jediný český výrobce LLDPE fixačních fólií pro ruční i strojní balení.

Společnost ROLOFOL a.s. klade obrovský důraz na vysokou a vyrovnanou kvalitu dodávaných produktů podpořenou neustálým vývojem a technickou podporou při zavádění nových obalů v praxi.

Fixační fólie společnosti ROLOFOL a.s. významně přispívají ke snižování množství CO2 uvolněné do ovzduší (environmentální přínos), redukci spotřeby fólie na zabalenou jednotku (materiálový přínos) a optimalizaci nákladů na vytvořený obal (ekonomický přínos).

ROLOFOL a.s. je jediný český výrobce LLDPE fixační fólie pro ruční i strojní balení. Sídlo společnosti se nachází v obci Bordovice nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm, kde společnost ROLOFOL a.s. využívá vlastní výrobní, skladovací a administrativní prostory. Druhý výrobní závod je situován v Holešově u Kroměříže. Díky více než 12 letých výrobním zkušenostem se zpracováním LLDPE materiálů v praxi a neustálému vývoji a laboratornímu výzkumu dnes představuje společnost ROLOFOL a.s. kvalitativní špičku v oblasti aplikace fixačních fólií u širokého portfolia zákazníků. Díky vysoké technické erudovanosti nabízíme nejen kvalitativně vyspělé, moderní, ekonomicky a ekologicky šetrné fixační fólie, ale také komplexní individuální obalové řešení šité na míru skutečným potřebám klienta.  

ROLOFOL - Zabalíte i to, co nelze!

Environmentální politika

Environmentální politika je nedílnou součástí vývoje a výroby fixačních fólií společnosti ROLOFOL a.s. Jako přední výrobce a zpracovatel plastů v České republice uvádíme na trh vlastní výrobky, jež jsou v souladu s politikou snižování emisní zátěže životního prostředí. Prémiové fixační fólie ROLOfilm XT přinášejí nejen významné snižování materiálové a ekonomické náročnosti na tvorbu obalu, ale také významnou měrou přispívají k plnění cílů environmentální politiky odpovědných firem.

Pro výrobu 1 kg LLDPE (fixační folie) je nutné do ovzduší vypustit 1,9 kg eq. CO2

(Zdroj: Environmental Product Declarations of the European Plastics Manufacturers November 2008).

Historie společnosti

  • 2001 - založen ROLOFOL jako distributor fixační fólie
  • 2004 - ROLOFOL zakoupil výrobní areál o výměře 10.000 m2 pro umístění první výrobní linky pořízené v následujícím roce
  • 2005 - ROLOFOL pořídil svou první castovou linku a zahájil vlastní výrobu fixační fólie. Kapacita této linky je 5.000 tun fólie ročně.
  • 2007 - ROLOFOL z důvodu rostoucí poptávky pořídil druhou castovou linku. Tato linka je umístěna v pronajatém výrobním areálu v Holešově. Celková výrobní kapacita společnosti se tak zvýšila na 12.000 tun fólie ročně.
  • 2012 - ROLOFOL vyvinul revoluční typ fólie ROLOfilm XT charakteristický nízkou tloušťkou (od 7 μm), vysokou fixační silou, pevností v tahu a odolností proti propíchnutí.
  • 2016 - ROLOFOL rozšiřuje portfolio svých produktů o poloautomatické ovinovací stroje ROLOwrap. V kombinaci se strojní fixační fólií ROLOfilm XT-M zajišťují ovinovací stroje ROLOwrap vysokou kvalitu balení, nízkou spotřebu fólie, úsporu nákladů na balení, úsporu manipulační časů, zvýšení efektivity výroby a ochranu životního prostředí.
  • DNES - ROLOFOL poskytuje svým klientům široké portfolio špičkových LLDPE fixačních fólií, intuitivní a spolehlivé ovinovací stroje ROLOwrap, vybraný sortiment ostatních obalových materiálů, poradenský servis, klientsky individuální přístup při konkrétním obalovém řešení podložený neustálými inovacemi.

Náhradní plnění

Společnost ROLOFOL a.s. se řadí mezi významné zaměstnavatele osob se zdravotním postižením (OZP) ve svém regionu a dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je Chráněnou dílnou.

Odběrem výrobků od společnosti ROLOFOL a.s. formou tzv. náhradního plnění si odběratelé mohou plnit povinný podíl zaměstnávání OZP.

Nabídku volných pracovních pozic naleznete v sekci Kariéra.

Kooperace

Společnost ROLOFOL a.s. si hluboce uvědomuje závazky vůči svým zákazníkům v podobě stálých dodávek kvalitativně velmi vyspělých a technicky propracovaných produktů a proto spolupracuje v oblasti odborného poznání a vývoje LLDPE fixačních fólií s významnými odbornými institucemi evropského formátu.

Jedním se spolupracujících partnerů je Středoevropský technologický institut (zkr. CEITEC – www.ceitec.cz) při Vysokém učení technickém v Brně (VUT).  

Na vývoji a zlepšení aplikačních vlastností fixačních fólií také úzce spolupracujeme s našimi významnými zákazníky. Pro řadu z nich jsme vytvořili spolehlivé přepravní obaly na míru tak, aby splnily jejich náročné požadavky nebo vyřešily nežádoucí problémy s reklamacemi rozsypaného či poškozeného zboží při přepravě.

Ocenění a certifikace

Společnost ROLOFOL a.s. se může pyšnit vítězstvím v mezinárodní soutěži „face of innovation“ s projektem MOVE IT SAFELY.

Projekt MOVE IT SAFELY byl oceněn nezávislou mezinárodní odbornou komisí za největší inovativní přínos v balení pod záštitou společnosti DOW CHEMICAL, globálním lídrem v oblasti chemie a plastů.

Hodnocená kritéria:

Zvýšení stability obalu
Udržitelnost
Snížení nákladů

Certifikace pro přímý styk s potravinami

Společnost ROLOFOL a.s. je rovněž držitelem atestu pro přímý styk s potravinami. Atest pro přímý styk s potravinami mimo jiné také dokládá hygienickou bezpečnost fixačních fólií ROLOfilm XT při styku s potravinami, stále stejný vstupní materiál a stále stejný výrobní postup.

Dodržování stejného výrobního postupu a používání stejných vstupních materiálů při výrobě fixačních fólií ROLOfilm XT garantuje zákazníkům stálou kvalitu dodávaných fólií. Fixační fólie ROLOfilm XT jsou navíc snadno identifikovatelné díky jasně zeleným papírovým dutinkám a potištěným krabicím, ve kterých jsou dodávány zákazníkům za účelem ochrany a snadné identifikace ve skladu.

ROLOFOL a.s.

Bordovice 9

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Česká republika

© 2017 Rolofol a.s. ALL RIGHTS RESERVED

TOP