Zabalte bezpečně s ruční fixační fólií ROLOfilm XT!

Fixační fólie ROLOfilm XT jsou určeny pro standardní ruční balení palet a nevyžadují žádné zvláštní pracovní podmínky ani zaučení pracovníků.

Fixační fólie ROLOfilm XT nahrazují standardní ruční fixační fólie o tloušťkách 12 – 26 µm a zároveň přinášejí významné snížení finančních nákladů a materiálové spotřeby fólie na zabalenou jednotku. 

Aplikací fixačních fólií ROLOfilm XT významnou měrou přispíváte ke snižování emisí CO2 do životního prostředí.

Díky mechanickým vlastnostem fixační fólie ROLOfillm XT zabraňují deformaci baleného zboží, kývání přepravovaných palet a zároveň chrání zboží vysokou přídržnou silou během přepravy.

Fixační fólie ROLOfilm XT vynikají rychlým náběhem pevnosti v tahu a velmi malým až nulovým dodatečným smrštěním na obalené paletě. V porovnání se standardními fóliemi dosahuje ROLOfilm XT až dvojnásobné pevnosti 70 MPa.

Diagram znázorňuje průběh tažné síly (N) v závislosti na prodloužení ruční fixační fólie (%) a srovnává velikost tažné síly fixační fólie ROLOfilm XT 3 (9 µm) a standardní fixační fólie RF 20 (20 µm).

Přiložený diagram dokazuje, že fixační fólie ROLOfilm XT 3 se svou tažnou silou při aplikaci na zabalení palety zcela vyrovná fólii RF 20.

Z diagramu vyplývá, že při dodatečném prodloužení od 50 % se fólie RF 20 volně prodlouží, ale fólie ROLOfilm XT 3 bude reagovat zvýšenou zádržnou silou.

Vhodnost aplikace fixačních fólií ROLOfilm XT:

1. Fixační folie ROLOfilm XT pracují s praktickým průtahem 30 až 80 %.
2. Již při napětí cca 50 % vyvíjejí fixační folie ROLOfilm XT trojnásobně vyšší tažnou sílu napětí, než při stejném až maximálním napětí folie standardní.
3. Fixační folie ROLOfilm XT nevykazují mez kluzu v tahu jako standardní fixační folie.
4. Každé další protažení fixační folie ROLOfilm XT se projeví zvýšením pevnosti obalu, na rozdíl od tradičních fixačních folií, které během dlouhé meze kluzu neodpovídají na průtah zvýšenou tažnou silou.
5. Fixační folie ROLOfilm XT již při poloviční tloušťce folie vyvíjejí při standardním pracovním průtahu cca 50% přítlačnou sílu vyšší, nebo stejnou než standardní fixační folie.

 • Český výrobce podpořený výzkumným ústavem CEITEC Brno.
 • Spolupráce podpořená neustálými inovacemi.
 • Nákup přímo od výrobce nebo od prověřených obchodníků.
 • Jasné značení a dohledatelnost výrobku – zelené popsané dutinky, značené popsané kartony, jasně značená paleta.
 • Úspora nákladů při balení až o 45 %
 • Vysoká pevnost a odolnost proti propíchnutí
 • Vysoká odolnost přepravního obalu vůči výkyvům teplot
 • Snížení spotřeby fólie až o 65 %
 • Stabilní a garantovaná kvalita fólie – výrazné snížení reklamací na obal při přepravě a skladování.
 • Garantovaná délka návinu pro každý typ ROLOfilm XT.
 • Významný přínos při plnění cílů environmentální politiky odpovědných firem.
 • Zájem o dlouhodobou spolupráci s jasnou cenovou strategií.
 • Atestace pro přímý styk s potravinami.

Fixační fólie ROLOfilm XT získaly ocenění nezávislé mezinárodní odborné komise za projekt MOVE IT SAFELY v rámci aplikace a udržitelnosti fixačních fólií ROLOfilm XT u významných spotřebitelů fixačních fólií.

Certifikace pro přímý styk s potravinami zaručuje vhodnost užití v potravinářských provozech a v provozech vyžadujících zvláštní čistotu prostředí a obalu. Zároveň zajišťuje stálou a garantovanou kvalitu dodávaných fixačních fólií.

ROLOFOL a.s.

Bordovice 9

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Česká republika

© 2017 Rolofol a.s. ALL RIGHTS RESERVED

TOP